แนะวิธีแก้ไข “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ขึ้นสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

แนะวิธีแก้ไข “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ขึ้นสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

เศรษฐกิจ

ตรวจสอบสิทธิ์ลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” 2565 ล่าสุด ประกาศผลรอบแรกมีผู้ขึ้น “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” กว่า 964,270 คน เกิด 9 สาเหตุ พร้อมแนะวิธีแก้ไข วันที่ 18 กันยายน 2565 หลังจากมีการประกาศผล “สถานะการลงทะเบียน” รอบแรกของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 ซึ่งเป็นข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2565 พบว่า ผู้ที่ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” มีจำนวนทั้งสิ้น 5,246,699 ราย และเมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้วพบว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 4,282,429 ราย

โดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ซึ่งผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใดๆ ในช่วงนี้ โดยขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวในช่วงเดือนมกราคม 2566